Jedná se o střechu, ve které bylo změněno pořadí vrstev tepelné a vodní izolace. Vyznačuje se tím, že těsnící vrstva je umístěna přímo na konstrukci a deska z extrudovaného polystyrenu HOCH XPS se dokonale hodí pro tepelně izolační vrstvu vyrobenou z voděodolného materiálu. Poté geotextilie vytvoří propustnou vrstvu pro vlhkost a vodní páru, která chrání před kontaminací, a štěrková nebo zelená vrstva vytvoří tlakovou vrstvu. Obrácení vrstev v takovém systému způsobuje, že vodní izolace je chráněna zbývajícími vrstvami proti povětrnostním podmínkám a mechanickému poškození.

Desky z extrudovaného polystyrenu HOCH XPS jsou ideální jako izolační materiál pro střechu s obrácenou izolační skladbou, který ji chrání před proměnnými povětrnostními podmínkami a mechanickým zatížením ohrožujícím těsnící vrstvu.

VÝHODYET

VÝHODYET

  • Jednoduchá a rychlá montáž

  • Vynikající tepelná izolace

  • Voděodolnost

  • Ochranná hydroizolační vrstva proti škodlivým účinkům mrazu a vysokých teplot

  • Snížení rizika kondenzace vodní páry

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

DOKUMENTY KE STAŽENÍ