Z powodu wzrostu wymagań cieplnych stawianym obiektom budowlanym oraz wykorzystywanie pomieszczeń piwnicznych jako użytkowych, najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie profesjonalnej termoizolacji ścian fundamentowych z płyty izolacyjnej z polistyrenu ekstrudowanego HOCH XPS.

Nasze płyty są doskonałym materiałem termoizolacyjnym, nienasiąkliwym oraz odpornym na uszkodzenia mechaniczne np. ostrych przedmiotów znajdujących się w gruncie wokół ścian, mogących doprowadzić do trwałego uszkodzenia hydroizolacji.

Zastosowanie izolacji obwodowej z wodoodpornych płyt izolacyjnych HOCH XPS, pozwala na uzyskanie oszczędności w zużyciu energii grzewczej, przy jednoczesnym uniknięciu ryzyka uszkodzenia warstwy hydroizolacji, czyniąc budynek ekonomicznym, bezpiecznym i komfortowym dla jego użytkowników.

Zalety

Zalety

  • Ochrona hydroizolacji

  • Skuteczne odprowadzenie wody do ciągów drenażowych

  • Eliminacja mostków termicznych w miejscu styku ściany np. ze stropem piwnicy czy podłogą parteru

  • Zabezpieczenie ścian zewnętrznych od wewnątrz przed wykropleniem na zimnych powierzchniach (zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej wilgotności)