Miejsca w przegrodach zewnętrznych, w których dochodzi do utraty „ciepła” z wnętrza budynku nazywamy mostkami termicznymi. Powstają najczęściej w miejscu połączenia balkonu ze stropem, przy oknach, a w szczególności pod parapetami, w piwnicach, przy attyce oraz wieńcach, nadprożach i słupach.

Na skutek niewłaściwej izolacji, poza stratami ciepła w wyżej wymienionych miejscach, może pojawić się także grzyb i pleśń. Ma to bardzo duże znaczenie dla zdrowia użytkowników budynku oraz jego kondycji i ekonomi jego użytkowania.

Płyta izolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego HOCH XPS, doskonale spełnia zadanie eliminacji mostków termicznych. Obniża straty ciepła, zapobiega powstawaniu pleśni, eliminuje problemy estetyczne oraz konstrukcyjne, a także zwiększa komfort użytkowania, czyniąc budynek zdrowym i ekonomicznym w użytkowaniu.

Zalety

Zalety

  • Ochrona przed pojawieniem się pleśni i grzybów

  • Redukcja strat ciepła

  • Minimalizacja ryzyka powstawania pęknięć oraz uszkodzeń elementów konstrukcyjnych

  • Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków