Místa ve vnějších příčkách, kde dochází ke ztrátě „tepla“ zevnitř budovy, nazýváme tepelnými mosty. Vyskytují se nejčastěji v místě spojení balkonu se stropem, u oken a zejména pod parapety, ve sklepech, u půdy a věnců, překladů a sloupů.

V důsledku nesprávné izolace se mohou kromě tepelných ztrát na výše uvedených místech objevit také plísně. To je velmi důležité pro zdraví uživatelů budovy, stejně jako pro její stav a hospodárnost použití.

Izolační deska z extrudovaného polystyrenu HOCH XPS dokonale splňuje úkol eliminovat tepelné mosty. Snižuje tepelné ztráty, předchází tvorbě plísní, eliminuje estetické a konstrukční problémy a zvyšuje komfort používání, díky čemuž je budova zdravá a ekonomická.

VÝHODYET

VÝHODYET

  • Ochrana proti plísním

  • Snížení tepelných ztrát

  • Minimalizace rizika vzniku trhlin a poškození konstrukčních prvků

  • Snížení provozních nákladů budov

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

DOKUMENTY KE STAŽENÍ