Konstrukce podlahy se skládá z několika materiálů, proto jsou ve fázi návrhu zohledněna statická a dynamická zatížení podlahy. Rovněž je třeba posoudit požadovanou pevnost každého použitého materiálu. Podlahy, které přicházejí do styku s nevytápěnými prostory, zejména s těmi, které byly postaveny na půdě, by měly být tepelně izolovány, jinak by mohly přispět ke značným tepelným ztrátám a zhoršit komfort používání budovy.

Provedení podlahové izolace z desek z extrudovaného polystyrenu HOCH XPS snižuje tepelné ztráty uvnitř místnosti a také poskytuje pevný základ pro konstrukci podlahy.

V závislosti na očekávaných parametrech pevnosti a izolace, desky HOCH XPS lze použít k tepelné izolaci podlah vystavených vysokému zatížení, např. v bytové výstavbě, garážích, parkovištích, skladech, chladírnách atd.

VÝHODYET

VÝHODYET

  • Jednoduchá a rychlá montáž

  • Velmi dobrá pevnost pro statické a dynamické zatížení

  • Vynikající tepelná izolace

  • Ochrana hydroizolace proti mechanickému poškození

  • Robustní a spolehlivá konstrukce podlahy

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

DOKUMENTY KE STAŽENÍ