Podlahová konštrukcia je neoddeliteľnou súčasťou viacerých materiálov, preto sa v štádiu návrhu berú do úvahy statické a dynamické zaťaženia podlahy. Je tiež potrebné vyhodnotiť požadovanú pevnosť každého použitého materiálu. Podlahy, ktoré prichádzajú do styku s nevykurovanými priestormi, a najmä tie, ktoré sú robené na zemi, musia byť izolované, inak môžu prispieť k významným tepelným stratám a znížiť použiteľnosť budovy.

Vykonávanie izolácie podlahy z extrudovaného polystyrénu HOCH XPS znižuje tepelné straty v miestnosti a poskytuje tiež pevný základ pre podlahovú konštrukciu.

V závislosti od očakávaných pevnostných a izolačných vlastností sa dosky HOCH XPS môžu použiť na tepelnú izoláciu podláh vystavených silnému zaťaženiu, m.in. v bytovej výstavbe, garážach, parkoviskách, skladoch, chladiarňach atď.

PREDNOSTIET

PREDNOSTIET

  • Jednoduchá a rýchla montáž

  • Veľmi dobrá odolnosť voči statickému a dynamickému zaťaženiu

  • Vynikajúca tepelná izolácia

  • Ochrana hydroizolačnej vrstvy pred mechanickým poškodením

  • Silná a spoľahlivá konštrukcia podlahy

Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE