Invertovaná strecha je strecha, v ktorej sa mení poradie vrstiev tepelnej izolácie a hydroizolácie. Je charakteristická tým, že je tesniaca vrstva uložená priamo na konštrukciu a na vykonanie tepelnoizolačnej vrstvy uskutočnenej z materiálu odolného proti vode, je ideálna doska z extrudovaného polystyrénu HOCH XPS. Následne geotextília tvorí vrstvu prepúšťajúcu vlhkosť a vodnú paru, ktorá chráni pred nečistotami, a štrk alebo vrstva zeleni tvorí prítlačnú vrstvu. Inverzia vrstiev v takomto systéme chráni ostatné vrstvy pred atmosférickými podmienkami a mechanickým poškodením.

Dosky z extrudovaného polystyrénu HOCH XPS sú vynikajúce ako izolačný materiál pre invertovanú strechu, chránia pred premenlivými poveternostnými podmienkami a mechanickým zaťažením, ktoré ohrozujú tesniacu vrstvu.

PREDNOSTIET

PREDNOSTIET

  • Jednoduchá a rýchla montáž

  • Vynikajúca tepelná izolácia

  • Odolnosť proti vode

  • Ochranná vrstva hydroizolácie proti škodlivým účinkom mrazu a vysokých teplôt

  • Zníženie rizika kondenzácie vodnej pary

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE