Najdôležitejšie vlastnosti:

 • Veľmi dobrá mechanická pevnosť (300kPa)

 • Najväčší rozsah hrúbky (od 30 mm)

 • Odolnosť proti vode

 • Odolnosť voči cyklom rozmrazovania a mrazenia

 • Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti

 • Nízka hmotnosť

 • Rozmanitosť povrchových úprav okrajov

POUŽITIE

POUŽITIE

 • Izolácia prízemia: základov a pivníc

 • Izolácia vonkajších stien pivníc

 • Izolácia tepelných mostov z vencov, prekladov, parapetov a balkónov

 • Izolácia plochých striech v obrátenom systéme

 • Izolácia terás, podláh

 • Izolácia sendvičového muriva

 • Reklama

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRE

Hlavné charakteristiky Symbol / Jednotka Užitočné vlastnosti
Tepelný odpor a tepelná vodivosť Koeficient tepelnej vodivosti λD [W/mK] Tabuľka 2
Tepelný odpor RD [m2K/W] Tabuľka 2
Hrúbka dN [mm] Tabuľka 2
Reakcia na oheň Trieda reakcie na oheň Eurotrieda F
Odolnosť voči ohňu v závislosti od tepla, poveternostných podmienok, starnutia a degradácie Charakteristika trvanlivosti Nemení sa
Trvanlivosť tepelnej odolnosti v závislosti od tepla, poveternostných podmienok, starnutia a degradácie Tepelný odpor a koeficient tepelnej vodivosti λD [W/mK] RD [m2K/W] Tabuľka 2
Charakteristika trvanlivosti DS(TH) [%] ≤ (70,90) 5
DLT(2)5 [%] NPD
Odolnosť proti zmrazovanie – rozmrazovanie po skúške absorpcie vody počas difúzie FTCD NPD
Odolnosť proti zmrazovanie – rozmrazovanie po skúške absorpcie vody počas difúzie FTCI NPD
Pevnosť v tlaku Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii CS(10/Y) [kPa] ≥ 300
Pevnosť v ťahu

Pevnosť v ťahu kolmo od čelných plôch

TR [kPa] NPD
Priepustnosť vody Absorpcia vody pri dlhšom ponorení WL(T) [%] ≥ 0,7

* NPD – właściwości użytkowe nie ustalone

Hrúbka
(trieda T1)
Deklarovaný koeficient
tepelnej vodivosti λD
Deklarovaný
tepelný odpor RD
30 ≤ 0,033 0,90
40 1,20
50 1,50
60 ≤ 0,034 1,75
80 2,35
100 ≤ 0,036 2,75
120 3,30

BALENIE

BALENIE

Dosky HOCH XPS sú balené v balení (vychystávacia jednotka; pozri Tabuľku 3), zabalené vo fólii a potom naskladané na palete (nakladacia jednotka; pozri Tabuľku 4). Celkové rozmery dosiek HOCH XPS sú uvedené v Tabuľke 5.

Paczka (jednostka kompletacji)

Hrúbka dosky
XPS [mm]
Počet dosiek
v balíku [ks.]
Plocha dosky
v balíku [m2]
Objem dosiek
v balíku [m3]
Výška
balíku [m]
30 14 10,5 0,315 0,42
40 10 7,5 0,3 0,4
50 8 6 0,3 0,4
60 7 5,25 0,315 0,42
80 5 3,75 0,3 0,4
100 4 3 0,3 0,4
120 4 3 0,36 0,48
140* 3 2,25 0,315 0,42
150* 3 2,25 0,3375 0,45
160* 3 2,25 0,36 0,48

* produkt je k dispozícii len na špeciálnu objednávku a po potvrdení oddelením zákazníckeho servisu

PALETA (NAKLADACIA JEDNOTKA)

Hrúbka dosky
XPS [mm]
Počet balíkov
na palete [ks.]
Počet dosiek
na palete [ks.]
Plocha dosiek
na palete [m2]
Objem dosiek
na palete [m3]
Výška
s podstavcom [m]
30 12 168 126 3,78 2,60
40 12 120 90 3,6 2,48
50 12 96 72 3,6 2,48
60 12 84 63 3,78 2,60
80 12 60 45 3,6 2,48
100 12 48 36 3,6 2,48
120 10 40 30 3,6 2,48
140* 12 36 27 3,78 2,60
150* 10 30 22,5 3,375 2,33
160* 10 30 22,5 3,6 2,48

* produkt je k dispozícii len na špeciálnu objednávku a po potvrdení oddelením zákazníckeho servisu

CELKOVÉ ROZMERY DOSIEK

Povrchová úprava hrany Dĺžka [mm] Šírka [mm]
I 1250 600
L 1265 615
PW 1265 615