Vzhľadom na zvýšené tepelné požiadavky na stavebné projekty a použitie pivníc ako technických miestností je najlepším riešením profesionálna tepelná izolácia základových stien pomocou extrudovanej polystyrénovej izolačnej dosky HOCH XPS.

Naše dosky sú vynikajúcim tepelnoizolačným materiálom, neagresívnym a odolným voči mechanickému poškodeniu, napr. ostré predmety umiestnené v zemi okolo stien, ktore môžu spôsobiť trvalé poškodenie hydroizolácie.

Použitie obvodovej izolácie z vodotesných izolačných dosiek HOCH XPS vám umožňuje ušetriť na spotrebe vykurovacej energie a zároveň zabrániť riziku poškodenia hydroizolačnej vrstvy, čo robí budovu hospodárnou, bezpečnou a pohodlnou pre svojich používateľov.

PREDNOSTIET

PREDNOSTIET

  • Ochrana hydroizolácie

  • Efektívne odvádzanie vody do drenážnych zvodov

  • Odstránenie tepelných mostov v miestach kontaktu steny napr. so stropom pivnice alebo podlahou prízemia

  • Zaistenie vonkajších stien zvnútra pred kondenzáciou na studených povrchoch (obzvlášť v miestnostiach s vysokou vlhkosťou)

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE