Podlaha na zemi je položená medzi základové steny, najčastejšie na zhutnenej vrstve piesku alebo štrku. Tento typ podlahovej krytiny vyžaduje veľmi dobrú izoláciu, pri ktorej hlavnými úlohami sú vysoká pevnosť v tlaku, správne a konštantné parametre tepelnej izolácie, odolnosť voči vlhkosti, stabilita, odolnosť voči cyklickému zmrazovaniu, rozmrazovaniu a biologickej korózii.

Izolačné dosky z extrudovaného polystyrénu HOCH XPS spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, takže je používanie objektov s riadne vykonanou izoláciou pomocou našej dosky komfortné, zdravé a hospodárne.

PREDNOSTIET

PREDNOSTIET

  • Minimálna náchylnosť k deformácii

  • Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti pri dlhodobo pôsobiacich zaťaženiach

  • Odolnosť proti vode

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE