EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN

Izolačné dosky HOCH XPS (eXtruded PolyStyrene foam) sú izolačný materiál s jednotnou a bunkovou štruktúrou. Vytvára sa počas extrudovania polystyrénu pri striktne definovanej teplote a tlaku, v dôsledku čoho obdržím penu charakteristickú malými, nepravidelnými, tesne priliehajúcimi bunkami.

Zaručuje vysokú mechanickú pevnosť, odolnosť voči vode a nepriaznivým poveternostným podmienkam, ako aj vynikajúce tepelnoizolačné parametre. Vysoká odolnosť proti stlačeniu, jednoduchá montáž, nízka hmotnosť a rôzne hrúbky robia z izolačných dosiek HOCH XPS vynikajúci izolačný materiál s univerzálnym využitím v stavebníctve.

POUŽITIE

POUŽITIE

VÝROBKY

VÝROBKY

HOCH XPS 300

HOCH XPS 500

HOCH XPS 700

IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU

IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU